Къде, какво и как?

Smartpoints.info е иновативна туристическа информационна система, която обединява две от най-интересните нови технологии – Quick Responsive code (QR Code) и Near field communication (NFC). Специален стикер се поставя в точка на Вашия бизнес, като с подобен разполагат само ключови и интересни места в града и други бизнеси - част от системата. Туристите сканират кода или допират смартфона си до специалното табло, и получават полезна информация за обекта и местата наблизо.

Функционалност

За реклама

Smartpoints.info е бърз, модерен и екологичен начин за комуникация, който напълно покрива основните изисквания за ефективна маркетингова кампания:

Информираност

Чрез Smartpoints, информацията достига до Вашите клиенти по бърз и модерен начин.

Достъпност

Днес всеки има смартфон! Никога не е било по-лесно да достигнете до хората.

Себестойност

Включването в Smartpoints започва на цени по-малки от 100 лв./година.

Потребители

Млади и активни градски хора, с отношение към иновациите.

Партньори

Контакти

Бургас, ул. Л. Каравелов 61
0899 990 252
info@smartpoints.info

Включи се

За проекта

Европейски съюз

Европейски съюз

Европейски фонд за рибарство

Европейски фонд за рибарство

МИРГ Бяла - Аврен - Долни Чифлик

МИРГ Бяла - Аврен - Долни Чифлик

Авеню Медия

Авеню Медия

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство


Проект B-DCH-A/3-3.3-009 "Повишаване на конкурентоспособността на Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен, чрез изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система Smart Point", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 402/12.09.2014 г.


Настоящият проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.