Бяла

Изберете тип обект:Европейски съюз

Европейски фонд за рибарство
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)
Инвестиране в устойчиво рибарство

Проект B-DCH-A/3-3.3-009 "Повишаване на конкурентоспособността на Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен, чрез изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система Smart Point".
Настоящият проект е осъществен с финансовата подкрепа на ОП за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от ЕФ за рибарство и националния бюджет на Р. България. Кликни за още информация.